پلنگ کنجکاو و جیپ سافاری

منبع: برترین ها

20

1401/8/9

08:08


یک پلنگ بسیار کنجکاو تقریباً وارد یک جیپ بازدیدکنندگان از حیات وحش پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی شد که به نظر می‌رسد تجربه‌ای بسیار جذاب بوده است.

فرارو: یک پلنگ بسیار کنجکاو تقریباً وارد یک جیپ بازدیدکنندگان از حیات وحش پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی شد که به نظر می‌رسد تجربه‌ای بسیار جذاب بوده است.

توله پلنگ هر چیزی را در اطراف خود از جمله انسان‌ها و ماشین‌ها و خانه‌های آن‌ها کشف می‌کند و می‌تواند یکی از خطرناک‌ترین حیواناتی باشد که یک فرد با آن روبرو می‌شود.

پلنگ کنجکاو و جیپ سافاری

نظرات


تصویری


ویدئو