نگاهی به آناتومی پا و زانو و علت همه زانو دردها!

11

1401/8/9

08:12


زانو یکی از پیچیده‌ترین اندام‌های بدن است که می‌تواند به دلایل مختلفی دچار درد شود. با این ‌حال اغلب این دردها سطحی هستند و با تغییر برخی عاد‌ت‌ها خود به خود خوب می‌شوند.

نگاهی به آناتومی پا و زانو و علت همه زانو دردها!

کافه سلامت: زانو یکی از پیچیده‌ترین اندام‌های بدن است که می‌تواند به دلایل مختلفی دچار درد شود. با این ‌حال اغلب این دردها سطحی هستند و با تغییر برخی عاد‌ت‌ها خود به خود خوب می‌شوند.  ویدئوی «نگاهی به آناتومی پا و زانو و علت همه زانو دردها!»  آناتومی پای چپ را بررسی و تمام اجزای آن را توضیح می‌دهد و می‌گوید معمولا بیماران با درد در کدام قسمت‌های زانو نزد پزشک می‌روند و منشاء درد زانوی آنها با توجه به ناحیه ملتهب شده کدام است.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو