کاریکاتور روی جلد روزنامه اصولگرا از ترامپ و بایدن

منبع: برترین ها

12

1401/8/15

08:51


روزنامه فرهیختگان با انتشار کاریکاتوری از ترامپ و بایدن نوشت: کاخ سفید مجبور شد خیلی زود ادبیات ترامپی بایدن درباره ایران را اصلاح کند. اما واقعیت آمریکا را نمی‌تواند پنهان کند.

برترین‌ها: روزنامه فرهیختگان با انتشار کاریکاتوری از ترامپ و بایدن در صفحه اول خود نوشت: کاخ سفید مجبور شد خیلی زود ادبیات ترامپی بایدن درباره ایران را اصلاح کند. اما واقعیت آمریکا را نمی‌تواند پنهان کند.

کاریکاتور روی جلد روزنامه اصولگرا از ترامپ و بایدن

نظرات