ذوقی حراست دانشگاه امیرکبیر کیست ماجرای فیلم تهدید دانشجویان

منبع: شبونه

17

1401/8/15

09:30


ذوقی حراست دانشگاه امیرکبیر کیست ماجرای فیلم تهدید چیست؟ ویدیویی در شبکه های معاند منتشر شده که یک مرد میانسال در حال توضیحاتی برای دانشجویان معترض است که این رسانه ها مدعی هستند که او آقای ذوقی حراست دانشگاه است . حراست دانشگاه امیرکبیر مدعی هستند که رسانه های معاند سعی در تخریب چهره مسئولان …

ذوقی حراست دانشگاه امیرکبیر کیست ماجرای فیلم تهدید دانشجویان

ذوقی حراست دانشگاه امیرکبیر کیست ماجرای فیلم تهدید چیست؟ ویدیویی در شبکه های معاند منتشر شده که یک مرد میانسال در حال توضیحاتی برای دانشجویان معترض است که این رسانه ها مدعی هستند که او آقای ذوقی حراست دانشگاه است .

حراست دانشگاه امیرکبیر مدعی هستند که رسانه های معاند سعی در تخریب چهره مسئولان این دانشگاه داشته و میخواهند دانشجویان را تحریک  به آشوب علیه حراست کنند.

مسئولان دانشگاه در حال بررسی موضوع بوده و رسانه هایی که به این شایعه دامن میزنند را تحت پیگرد قرار خواهند داد.

لازم به ذکر است که مشخص نیست نام حراست دانشگاه شخصی به نام ذوقی است یا خیر.

در هر حال به اخبار رسانه های معاند خارج نشین نمیتوان اطمینان و استناد کرد.

مطالب مشابه


نظرات