ماجرای ویدئوی منتسب به نوه دختری آیت‌الله مکارم

منبع: برترین ها

18

1401/8/15

12:09


ویدئویی منتسب به نوه آیت‌الله مکارم شیرازی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که خبرگزاری تسنیم ضمن انتشار ویدئو مربوطه توضیح داده است که این زن، ارتباطی با آیت‌الله مکارم شیرازی ندارد.

ویدئویی منتسب به نوه آیت‌الله مکارم شیرازی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که خبرگزاری تسنیم ضمن انتشار ویدئو مربوطه توضیح داده است که این زن، ارتباطی با آیت‌الله مکارم شیرازی ندارد.

ماجرای ویدئوی منتسب به نوه دختری آیت‌الله مکارم

نظرات


تصویری


ویدئو