هیجان سگ خانگی از رویارویی با نهنگ گوژپشت

منبع: برترین ها

18

1401/8/15

12:15


یک سگ شپرد استرالیایی هنگام بازدید از نهنگ‌های گوژپشت در آب‌های کالیفرنیا هیجان‌زده شد.

فرارو: یک سگ شپرد استرالیایی هنگام بازدید از نهنگ‌های گوژپشت در آب‌های کالیفرنیا هیجان‌زده شد.

هیجان سگ خانگی از رویارویی با نهنگ گوژپشت

نظرات


تصویری


ویدئو