استوری مجری تلویزیون درباره زن بلوندِ طالقانی

منبع: برترین ها

3

1401/8/15

12:21


بهار فخرایی (گوینده و مجری) طی یک استوری به زن خبرساز در خیابان طالقانی روز ۱۳ آبان واکنش نشان داده است.

برترین‌ها: بهار فخرایی (گوینده و مجری) طی یک استوری به زن خبرساز در خیابان طالقانی روز ۱۳ آبان واکنش نشان داده است.

وی در استوری خود نوشت:

استوری مجری تلویزیون درباره زن بلوندِ طالقانی

نظرات


تصویری


ویدئو