چشمه نگارمن یکی از جاذبه های گردشگری استان سمنان به شمار می رود

منبع: همگردی

115

1401/8/15

14:01


جاذبه ها/ براساس گزارش های واصله، چشمه نگارمن یکی از جاذبه های گردشگری استان سمنان به شمار می رود.

چشمه نگارمن در 5 کیلومتری شمال غرب روستای نگارمن و 23 کیلومتری شمال غرب شاهرود در استان سمنان قرار دارد. صدای جوشش آب در هر گوشه از این چشمه به گوش می رسد؛ جریانی سرشار از زندگی و شادابی. آب چشمه نگارمن از میان سنگ های آهکی بیرون می آید و به همین دلیل، سختی کمی دارد و از کیفیت خوب آشامیدنی برخوردار است. آب دهی چشمه نگارمن حدود 23 لیتر بر ثانیه بوده و انواع گیاهان وحشی در حاشیه چشمه ساران خودنمایی می کنند. دمای آب چشمه حدود 8 درجه سانتیگراد هست. آب چشمه نگارمن پس از عبور از مسیری سبز به مصرف کشاورز روستای نگارمن می رسد.

چشمه نگارمن یکی از جاذبه های گردشگری استان سمنان به شمار می رود

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو