عجیب‌ترین حکم در دولت رئیسی صادر شد

منبع: برترین ها

12

1401/8/15

14:26


حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد.

برترین‌ها: با پیشنهاد سید احسان خاندوزی و موافقت رئیس جمهور، حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد.

این حکم با واکنش کاربران فضای مجازی همراه شد چون آنان اعتقاد داشتند عبدالملکی از مخالفان ایجاد مناطق آزاد در کشور بوده و انتصاب وی به این سمت بی‌معناست.

عجیب‌ترین حکم در دولت رئیسی صادر شد

عجیب‌ترین حکم در دولت رئیسی صادر شد

عجیب‌ترین حکم در دولت رئیسی صادر شد

نظرات


تصویری


ویدئو