خبرگزاری فارس تلویحا مولوی عبدالحمید را تهدید کرد

منبع: برترین ها

3

1401/8/15

15:35


خبرگزاری فارس در گزارشی ادعا کرد اظهارات تفرقه افکنانه مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت از خارج به وی دیکته می‌شود.

اصلاحات نیوز: خبرگزاری فارس در گزارشی ادعا کرد اظهارات تفرقه افکنانه مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت از خارج به وی دیکته می‌شود.

این خبرگزاری تلویحا او را به عدم مدارای نظام در صورت تداوم چنین اظهاراتی تهدید کرد.

خبرگزاری فارس تلویحا مولوی عبدالحمید را تهدید کرد

نظرات