صحنه‌ای که امیدواریم هرگز آن را تجربه نکنید!

منبع: برترین ها

20

1401/8/15

16:51


یکی از رایج‌ترین اشکالات فنی که در هواپیماهای مختلف رخ می‌دهد، مربوط به موتور آن است که ترس و وحشت بسیار زیاد مسافران را همراه دارد.

یکی از رایج‌ترین اشکالات فنی که در هواپیماهای مختلف رخ می‌دهد، مربوط به موتور آن است که ترس و وحشت بسیار زیاد مسافران را همراه دارد.

صحنه‌ای که امیدواریم هرگز آن را تجربه نکنید!

معمولا خلبان‌ها قادر هستند که هواپیماهای خود را با یک موتور نیز فرود بیاورند، اما به هر حال چنین اتفاقاتی به هیچ عنوان خوشایند نیست و هیچ کس دوست ندارد رخ بدهد.

صحنه‌ای که امیدواریم هرگز آن را تجربه نکنید!

نظرات