این خفاش‌ها اندازه انسان هستند!

منبع: برترین ها

8

1401/8/15

17:01


با وجود این واقعیت که خفاش‌ها به‌طور تاریخی در رسانه‌ها، به‌ویژه در دو سال گذشته، بسیار بحث‌انگیز بوده‌اند، جایگاه بسیار ویژه‌ای در اینترنت به خود اختصاص داده‌اند.

خبرآنلاین: با وجود این واقعیت که خفاش‌ها به‌طور تاریخی در رسانه‌ها، به‌ویژه در دو سال گذشته، بسیار بحث‌انگیز بوده‌اند، جایگاه بسیار ویژه‌ای در اینترنت به خود اختصاص داده‌اند.

این خفاش‌ها اندازه انسان هستند!

سال‌ها پیش که این گونه خاص از خفاش‌ها بیشتر در رسانه‌ها ظاهر شدند، تصور می‌شد که ساختگی یا فتوشاپی باشد، این گونه خاص ممکن است تا ارتفاع بیش از ۷ فوت رشد کند.

اگرچه آنها شکارچیان ایده آلی به نظر می رسند و ظاهر روباه مانند آنها باعث ایجاد این نام شده است، آنها اساساً گیاهخوار هستند. اگرچه بدن خفاش نسبتاً کوچک است، اما طول بال های آن این تصور را ایجاد می کند که بسیار بزرگ است. چندین نفر از فیلیپین تصاویری از خفاش ها در حیاط خلوت خود را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند.

این خفاش‌ها اندازه انسان هستند!

آنها ممکن است به دلیل جثه بزرگشان برای مردم یک تهدید به نظر برسند، اما در واقع برعکس است. در حقیقت، این گونه در فیلیپین به دلیل تخریب زیستگاه طبیعی و شکار حیوانات برای مصرف انسان در خطر است. به گفته زیست شناسان، تغییرات آب و هوایی یک تهدید جدی برای این گونه است.

در واقع، روباه پرنده با تاج طلایی جزء بسیار مهم اکولوژی است، شاید حتی مهمتر از زنبورها. از آنجایی که این گونه بیشتر میوه مصرف می کند، به پراکندگی دانه ها در زیستگاه های طبیعی کمک می کند و نسبت به پایداری رشد آینده و همچنین کاشت مجدد گیاهان اطمینان می دهد.

نظرات