حرکت نمادین ملی‌پوش فوتبال ساحلی غوغا کرد!

منبع: برترین ها

25

1401/8/15

17:47


سعید پیرامون بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی بعد از گلزنی به برزیل به صورت نمادین موهای خود را قیچی کرد که این حرکت توسط صداوسیما سانسور شد.

برترین‌ها: سعید پیرامون بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی بعد از گلزنی به برزیل به صورت نمادین موهای خود را قیچی کرد که این حرکت توسط صداوسیما سانسور شد.

حرکت نمادین ملی‌پوش فوتبال ساحلی غوغا کرد!

نظرات