واکنش علی دایی به اقدام خبرساز ملی‌پوشان ساحلی

منبع: برترین ها

3

1401/8/15

22:56


علی دایی در یک پست اینستاگرامی به عدم خوشحالی ملی‌پوشان ساحلی و کشتی در مراسم قهرمانی واکنش نشان داد و نوشت: مهم‌ترین چیزی که مرا دلگرم می‌کند محبت بی‌دریغ شما هم‌وطنانم است.

برترین‌ها: علی دایی در یک پست اینستاگرامی به عدم خوشحالی ملی‌پوشان ساحلی و کشتی در مراسم قهرمانی واکنش نشان داد و نوشت: مهم‌ترین چیزی که مرا دلگرم می‌کند محبت بی‌دریغ شما هم‌وطنانم است.

واکنش علی دایی به اقدام خبرساز ملی‌پوشان ساحلی

نظرات


تصویری


ویدئو