مرتضی محمدخان، وزیر اقتصاد دولت رفسنجانی درگذشت

منبع: ساعد نیوز

65

1401/8/16

07:48


ساعدنیوز: مرتضی محمدخان از بازماندگان انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و از موسسان حزب اعتدال و توسعه به‌شمار می‌رفت و مسئولیت ریاست کل گمرک را در دولت پنجم و وزارت اقتصاد را در دولت ششم برعهده داشت.

مرتضی محمدخان، وزیر اقتصاد دولت رفسنجانی درگذشت

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از فرارو، وزیر اقتصاد دولت ششم و از مدیران اقتصادی کشور، دارفانی را وداع گفت. مرتضی محمدخان وزریر اقتصاد دولت ششم و از مدیران اقتصادی کشور دار فانی را وداع گفت. مرتضی محمدخان وزیر اقتصاد دولت هاشمی رفسنجانی درگذشت

مرتضی محمدخان از بازماندگان انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و از موسسان حزب اعتدال و توسعه به شمار می رفت و مسئولیت ریاست کل گمرک را در دولت پنجم و وزارت اقتصاد را در دولت ششم برعهده داشت.

محمدخان در دوران حضور امام خمینی در نوفل لوشاتو از همراهان ایشان و جزو بنیانگذاران انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا بود.

مطالب مشابه


نظرات