عصبانیت یک روزنامه‌نگار از بازیکنان تیم ملی ساحلی

منبع: برترین ها

15

1401/8/16

08:20


مصطفی وثوق‌کیا، روزنامه نگار در توییتی از اقدام بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی در عدم همخوانی رود تیم ملی به شدت انتقاد کرد.

برترین‌ها: مصطفی وثوق‌کیا، روزنامه نگار در توییتی از اقدام بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی در عدم همخوانی رود تیم ملی به شدت انتقاد کرد.

وی در این باره نوشت: ‌پیراهن و سرود ملی یک کشور ارزش دارد. بازیکنی که عامدانه سرود ملی کشورش را نخواند همان بهتر که در تیم ملی نباشد.

عصبانیت یک روزنامه‌نگار از بازیکنان تیم ملی ساحلی

نظرات


تصویری


ویدئو