کشف بزرگترین زمرد تراش نخورده جهان

منبع: برترین ها

20

1401/8/16

12:12


بزرگترین زمرد تراش نخورده جهان به وزن ۷۵۲۵ قیراط در زامبیا کشف شد.

فرارو: با کشف بزرگترین زمرد در زامبیا رکورد جدیدی در کتاب گینس ثبت شد. این سنگ قیمتی در معدن کاگم در استان کاپربلت زامبیا و با مشارکت شرکت توسعه صنعتی دولت زامبیا کشف شد.

 در وب سایت رسمی گینس گفته شده که این جواهر غول پیکر را چیپمبل به معنای کرگدن در گویش محلی بومی زامبیا نامگذاری کرده اند.

گفته می‌شود این سنگ زمرد در شرایط تقریباً عالی تشکیل شده است و به ترکیب عناصر اجازه می‌دهد تا به ساختار‌های کریستالی شش ضلعی بزرگ و متمایز با سطوح شیشه‌ای تبدیل شوند.

پیش از این، دو زمرد بزرگ دیگر به نام‌های اینسوفو و اینکالامو به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ در همین مکان کشف شده بودند.

دومین سنگ زمرد بزرگ، اینسوفو ۶۲۲۵ قیراط (۱.۲۴۵ کیلوگرم) وزن داشت و اینکالامو با وزن ۵۶۵۵ قیراط (۱.۱۳۱ کیلوگرم) در رتبه سوم رکورد‌های جهانی گینس قرار گرفت.

اما با کشف بزرگترین زمرد تراش نخورده جهان به وزن ۷۵۲۵ قیراط (۱.۵ کیلوگرم) در زامبیا، رکورد جهانی جابجا شد.

کشف بزرگترین زمرد تراش نخورده جهان

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو