چند درصد مردم ایران طالبِ حجاب هستند؟

منبع: برترین ها

5

1401/8/16

16:51


معاون سازمان بسیج گفت: بیش از ۸۵ درصد [مردم]طالب حجاب هستند.

فارس: معاون سازمان بسیج گفت: بیش از ۸۵ درصد [مردم]طالب حجاب هستند.

چند درصد مردم ایران طالبِ حجاب هستند؟

سردار حسین معروفی:

* اگر به عقبه اتفاقاتی که در کشور ما در سال ۹۸، ۹۶، ۸۸ ، ۷۷ روی داد، نگاه کنیم نکات بسیار مهمی قابل مشاهده است و اینکه دشمن در دشمنی خود با مردم کشورمان لحظه‌ای درنگ نمی‌کند و چنانچه از دشمنی دشمنان لحظه‌ای غفلت کنیم، دشمن از اردوگاه ما یارگیری خواهد کرد.

* رسانه ها اگر درست عمل کنند می توانند معجزه کنند زیرا اصل وظیفه رسانه های ما در کنار اطلاع رسانی ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، عزت و شرف و مطالبه گری هوشمندانه است؛ مطالبه گری بسیار مهم است اما باید به موقع باشد به عنوان مثال در حوزه عفاف و حجاب بیش از ۸۵ درصد طالب حجاب هستند اما نباید حرکات غیر این را به کل جامعه تسریع دهیم.

نظرات