گزارش صداوسیما از ماجرای ربودن پروفسور فرهود

منبع: برترین ها

24

1401/8/16

18:46


گزارش خبرنگار صدا و سیما از ماجرای ربودن پروفسور فرهود ( پدر علم ژنتیک ایران) را ببینید.

عصر ایران: گزارش خبرنگار صدا و سیما از ماجرای ربودن پروفسور فرهود ( پدر علم ژنتیک ایران) را ببینید.

گزارش صداوسیما از ماجرای ربودن پروفسور فرهود

 

نظرات