واکنش متفاوت یک روحانی به سوال دختر کم‌حجاب

منبع: برترین ها

26

1401/8/17

06:31


یک دختر با حجابی متفاوت از زنان محجبه در جلسه هیأت رهپویان وصال شیراز از روحانی سوال می‌کند که چرا من با این پوشش باید در لیست بدها بروم؟

همشهری آنلاین: یک دختر با حجابی متفاوت از زنان محجبه در جلسه هیأت رهپویان وصال شیراز از روحانی سوال می‌کند که چرا من با این پوشش باید در لیست بدها بروم؟

واکنش متفاوت یک روحانی به سوال دختر کم‌حجاب

نظرات


تصویری


ویدئو