اگر نسل امروز از نسل دیروز بپرسد چرا انقلاب کردید، چه جوابی وجود دارد؟

منبع: برترین ها

2

1401/8/17

06:36


طبعا اگر نسل امروز نیز بودند، همان راهی را می‌رفتند که نسل انقلاب رفت. ما جهنم را در آرزوی بهشت برهم زدیم. این را هم می‌دانستیم که بهشت، ساختنی است نه یافتنی. جامعه بهشتی هم ساختنی است. حتی می‌شود گفت، بافتنی است باید رج به رج براساس نقشه پیش برود تا جامه‌ای ارزشمند برای قامتی رشید، فراهم شود. رهبران و نسل انقلاب هم به دنبال ساختن بهشت برای جامعه بودند. طرح و نقشه فراهم بود.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

طبعا اگر نسل امروز نیز بودند، همان راهی را می‌رفتند که نسل انقلاب رفت. ما جهنم را در آرزوی بهشت برهم زدیم. این را هم می‌دانستیم که بهشت، ساختنی است نه یافتنی. جامعه بهشتی هم ساختنی است. حتی می‌شود گفت، بافتنی است باید رج به رج براساس نقشه پیش برود تا جامه‌ای ارزشمند برای قامتی رشید، فراهم شود. رهبران و نسل انقلاب هم به دنبال ساختن بهشت برای جامعه بودند. طرح و نقشه فراهم بود.

ما این که روزی خواهد آمد و برخی‌ها در جایگاه مسئولیت به ثروت‌های چند هزار میلیاردی خواهند رسید را اصلا تصور هم نمی‌کردیم. به عدالت می‌اندیشیدیم و فراتر از آن به ایثار. در دفاع مقدس، کم نبودند رزمندگانی که همان حقوق حداقلی را نمی‌گرفتند یا حتی هدیه‌ای اگر دریافت می‌کردند به جبهه هدیه می‌شد. ما افراد صالح در این تراز کم نداشتیم.

ما می‌خواستیم بهشت را فراروی مردم بگذاریم. طرح امام این بود، اما دریغ که با شهادت ۲۴۰ هزار انسان صالح در جنگ، توفیق به قدری که باید حاصل نشد. البته توفیقات هم کم نبود، کارنامه قابل ارزیابی است، اما در مقیاس آرمان‌هامان راه نرفته هزاران فرسنگ است.

 

نظرات


تصویری


ویدئو