کار متخصصان علوم آزمایشگاهی پزشکی چیست؟

8

1401/8/17

07:01


متخصصان علوم آزمایشگاهی پزشکی، اعضای مهم تیم مراقبت‌های بهداشتی‌اند. آن‌ها با استفاده از تجزیه‌وتحلیل‌های آزمایشگاهی علمی، اطلاعاتی درباره سلامت فرد ارائه می‌کنند که به پزشکان در تشخیص، درمان بیمار، نظارت یا پیشگیری از بیماری کمک می‌کند.

کار متخصصان علوم آزمایشگاهی پزشکی چیست؟

کافه سلامت: متخصصان علوم آزمایشگاهی پزشکی، اعضای مهم تیم مراقبت‌های بهداشتی‌اند. آن‌ها با استفاده از تجزیه‌وتحلیل‌های آزمایشگاهی علمی، اطلاعاتی درباره سلامت فرد ارائه می‌کنند که به پزشکان در تشخیص، درمان بیمار، نظارت یا پیشگیری از بیماری کمک می‌کند. با  ویدئوی  «کار متخصصان علوم آزمایشگاهی پزشکی چیست؟»    همراه شوید تا متوجه شوید متخصصان علوم آزمایشگاهی چگونه می‌تواند به پزشکان در تشخیص بیماری‌ها کمک می‌کنند.

مطالب مشابه


نظرات