توضیح ساسی درباره حواشی کنسرت استرالیا

منبع: برترین ها

23

1401/8/17

07:25


بهمن بابازاده (خبرنگار موسیقی) ویدئویی از توضیح خواننده خارج نشین ملقب به ( ساسی مانکن) بعد از کنسرت خبرساز استرالیا منتشر کرده است.

برترین‌ها: بهمن بابازاده (خبرنگار موسیقی) ویدئویی از توضیح خواننده خارج نشین ملقب به ( ساسی مانکن) بعد از کنسرت خبرساز استرالیا منتشر کرده است.

توضیح ساسی درباره حواشی کنسرت استرالیا

 

 

 

نظرات


تصویری


ویدئو