آقای شماره هشتاد میلیون، تولدت مبارک

منبع: برترین ها

2

1401/8/17

13:15


کاریکاتوری از شهاب‌جعفرنژاد، با سوژه علی کریمی را در ادامه ببینید.

برترین‌ها: کاریکاتوری از شهاب‌جعفرنژاد، با سوژه علی کریمی را در ادامه ببینید.

آقای شماره هشتاد میلیون، تولدت مبارک

نظرات


تصویری


ویدئو