سخنرانی عادل در «شریف» با زن، زندگی، آزادی

منبع: برترین ها

5

1401/8/17

13:56


اسامی سخنرانی چند تن از اساتید از جمله فردوسی‌پور در جمع دانشجویان متحصن شریف را در این توییت بخوانید.

خبرآنلاین: عادل فردوسی پور گفت:

جای دانشجو پشت میله زندان نیست. همه مردم ایران خواهان آزادی بی‌قیدوشرط دانشجوهای در بند هستند. این خواسته حداقلی نه تنها این دانشگاه، بلکه تمام دانشگاه‌هاست.
 
نیروهای لباس‌شخصی را برای دانشجوها نباید به کار برد.
 
شما وقتی سرود را خواندید، اشک از چشم‌هایمان جاری بود. حضور شما دلگرم‌کننده است.
 
به زن زندگی و آزادی احترام بگذاریم.

اسامی سخنرانی چند تن از اساتید از جمله فردوسی‌پور در جمع دانشجویان متحصن شریف را در این توییت بخوانید.

 

سخنرانی عادل در «شریف» با زن، زندگی، آزادی

 

 

نظرات


تصویری


ویدئو