واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به ادامه سکوت خواص+ فیلم

3

1401/8/17

14:12


برخی از کاربران و فعالان فضای مجازی و رسانه های اجتماعی نسبت به سکوت معنادار برخی خواص در قبال اتفاقات اخیر کشور واکنش هایی را نشان دادند.

واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به ادامه سکوت خواص+ فیلم

در پی ادامه سکوت برخی خواص مدعی نسبت به اتفاقات اخیر و اغتشاشات در کشور، برخی فعالان رسانه ای و کاربران فضای مجازی واکنش هایی را ابراز داشته اند که نمونه هایی از آن را در زیر می خوانیم:

مقام معظم رهبری 11 مهر 1401 در دانشگاه افسری امام حسن مجتبی (ع) نسبت به نوع کنش خواص انتقاد کردند و خطاب به ایشان از لزوم اعلام موضع صریح و سریع در مقابل دشمنان سخن فرمودند.

سکوت برخی خواص علیرغم چنین موضوعی، واکنش این فعالین را در پی داشت:

 

نظرات