نکاتی درمورد دروغگویی که تا پیش از این نمی دانستید

نکاتی درمورد دروغگویی که تا پیش از این نمی دانستید


منبع: ایران ناز

13

1401/8/18

09:24


نکاتی درمورد دروغگویی که تا پیش از این نمی دانستید

نکاتی درمورد دروغگویی که تا پیش از این نمی دانستید

 

نکاتی درمورد دروغگویی: 79% از دروغ ها در حالت رو در رو گفته می شود و در 51% این موارد به دوستانمان و در 21% به خانواده مان دروغ می گوییم.

 

چیزهایی زیادی درمورد دروغ وجود دارد که نمی دانید و سایت روانشناسی ایران ناز در این مقاله برای شما عزیزان توضیح داده است، تا انتها با ما همراه باشید.

 

1. کودکان دروغگویی را از سن 2 سالگی شروع می کنند

 

کودکان دروغگویی را از سن 2 سالگی شروع می کنند ، نکاتی درمورد دروغگویی

 

تجربیات نشان داده 25% از کودکان 2 ساله، 50% از کودکان 3 ساله و 80% از کودکان 4 ساله دروغ میگویند.

 

دروغگویی یک بخش از رشد سیستم شناختی کودکان است و طبیعی است. فقط فراموش نکنید آنها را به راستگویی تشویق کنید.

 

2. وقتی دروغ می گوییم، مردمک چشممان بزرگ می شود

 

وقتی دروغ می گوییم، مردمک چشممان بزرگ می شود ، دروغگویی

 

مطالعات نشان داده مردمک چشم، دروغ را نشان می دهد. سیستم عصبی ما، سایز مردمک چشم را تنظیم می کند

 

و وقتی مردمک چشم بزرگ می شود به این معنی است که سیستم شناختی به افزایش نیاز دارد و فرد دروغگو این نیاز را تجربه می کند.

 

3. هیچ ردیابی برای دروغگویی وجود ندارد که موثر باشد

 

هیچ ردیابی برای دروغگویی وجود ندارد که موثر باشد

نکاتی درمورد دروغگویی

 

طرفداران دستگاه های دروغ یاب ادعا کردند که تست های این دستگاه بین 80 تا 90% صحیح عمل می کند.

 

اما شورای تحقیقات ملی هیچ شواهدی از سودمندی آن پیدا نکرد. مشخص شد که این دستگاه مناسب و ایده آل نیست.

 

4. دروغگوها اغلب لبهایشان را به داخل می برند

 

دروغگوها اغلب لبهایشان را به داخل می برند ، دروغگویی

 

لبها را به داخل بردن یک نشانه دروغگویی است. همچنین دروغگوها وقتی تحت فشار هستند یا عصبی می شوند می خندند.

 

5. به طور میانگین در هفته 11 بار دروغ می گوییم

 

به طور میانگین در هفته 11 بار دروغ می گوییم ، دروغگویی

 

دانشمندان متوجه شدند که ما به طور میانگین 11 بار در هفته دروغ می گوییم.

 

علاوه بر این، آنها بین افرادی که کمتر دروغ می گویند و افرادی که دروغ نمی گویند ارتباطی کشف کردند.

 

6. دروغگوها، دروغ خودشان را باور می کنند

 

دروغگوها، دروغ خودشان را باور می کنند

 

کسی که به طور مکرر دروغ می گوید کم کم خودش هم دروغش را باور می کند و فکر می کند واقعیت دارد.

 

کارشناسان می گویند خود فریبی معمولا خیلی رایج است.

 

7. برونگراها بیشتر دروغ می گویند

 

برونگراها بیشتر دروغ می گویند ، دروغگویی

 

محققان به این نتیجه رسیدند که برونگراهای باهوش بیشتر دروغ می گویند. همچنین هوش نقش بسزایی در دروغ گفتن دارد.

 

دروغ گفتن فعالیت های مغز را بهبود می بخشد.

 

8. اگر دروغگو بخشی از صورتش را بپوشاند، افراد بهتر متوجه دروغ گفتنش می شوند

 

دروغگو بخشی از صورتش را بپوشاند، افراد بهتر متوجه دروغ گفتنش می شوند

 

وقتی فرد دروغگو صورت خود را بپوشاند، تشخیص دروغ گویی آسانتر است.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو