تعطیلی پنجشنبه ها در کشور اعلام شد ادارات پنجشنبه ها تعطیل شد

منبع: شبونه

10

1401/8/18

09:37


تعطیلی پنجشنبه ها در کشور اعلام شد ادارات پنجشنبه ها تعطیل شد رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد که ادارات و مشاغلی که قادر هستند می توانند پنجشنبه و جمعه ها را برای همیشه تعطیل کردهو ساعات کاری خود را از 8 صبح تا 16:30 دقیقه در روز های هفته تعطیلی بدهند . …

تعطیلی پنجشنبه ها در کشور اعلام شد ادارات پنجشنبه ها تعطیل شد رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد که ادارات و مشاغلی که قادر هستند می توانند پنجشنبه و جمعه ها را برای همیشه تعطیل کردهو ساعات کاری خود را از 8 صبح تا 16:30 دقیقه در روز های هفته تعطیلی بدهند .

تعطیلی پنجشنبه ها در کشور اعلام شد ادارات پنجشنبه ها تعطیل شد

تعطیلی پنجشنبه ها در کشور اعلام شد

به این صورت در اداره خصوصی و دولتی می توانند پنجشنبه ها و جمعه ها را تعطیلی رسمی کرده و به جای آن در روزهای هفته از ساعت ۸ تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر به کار خود ادامه بدهند.

تعطیلی پنجشنبه ها در کشورمان همیشه مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از مردم بر آن تاکید دارند تا آخر هفته بتوانند استراحت کافی داشته باشند و به همراه خانواده مسافرت بروند .

میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که هر شرکت و اداره میتواند بر اساس فعالیت خود این کار را انجام بدهند.

مطالب مشابه


نظرات