تصاویر یک شغل فراموش شده در تهران

منبع: برترین ها

4

1401/8/23

17:05


فخرالدین اکبری و برادرش محمد در حجره‌ای کوچک و قدیمی در منطقه مولوی چند دهه است که شغلی قدیمی را در تهران زنده نگه‌داشته‌اند.

همشهری آنلاین نوشت: فخرالدین اکبری و برادرش محمد در حجره‌ای کوچک و قدیمی در منطقه مولوی چند دهه است که شغلی قدیمی را در تهران زنده نگه‌داشته‌اند.

فخرالدین ۳۴ و برادرش ۳۰ سال است که به این حرفه مشغول هستند. محمد آقا با وجود ۱۲ساعت کار در روز معتقد است شغلش مشقتی ندارد. گیاه جارو از میانه به تهران آورده می‌شود و پس از طی مراحل سیم دوزی، قالب گیری، نایلون دوزی، دانه گیری و تبر زنی آماده فروش می‌شود. دانه‌های گرفته شده هم به عنوان خوراک طیور فروخته می‌شود. جارو سازی یکی از مشاغل قدیمی و رو به افول است و تعداد افراد انگشت شماری در تهران به این حرفه می‌پردازند.

تصاویر یک شغل فراموش شده در تهران

تصاویر یک شغل فراموش شده در تهران

 

نظرات


تصویری


ویدئو