تصاویری از وضعیت امروز خیابان‎ها و معابر تهران

منبع: برترین ها

8

1401/8/24

18:06


خبرگزاری تسنیم، تصاویری از وضعیت چند خیابان اصلی در تهران در پی فراخوان برای تجمعات اعتراضی را منتشر کرده است.

خبرگزاری تسنیم، تصاویری از وضعیت چند خیابان اصلی در تهران در پی فراخوان برای تجمعات اعتراضی را منتشر کرده است.

تصاویری از وضعیت امروز خیابان‎ها و معابر تهران

خبرگزاری ایسنا هم تصاویری از وضعیت امروز معابر تهران را منتشر کرد:

تصاویری از وضعیت امروز خیابان‎ها و معابر تهران

نظرات


تصویری


ویدئو