لحظات نفسگیر از عملیات نجات نوزاد یک ساله

منبع: برترین ها

20

1401/8/24

18:27


یک نوزاد یک ساله پس از اینکه پدر و مادرش او را تنها گذاشتند، سرش روی نرده های بالکن آپارتمان طبقه پنجم گیر کرد، همسایه‌ها عملیات نجات را تقسیم کردند، برخی پتو را روی زمین حمل کردند تا از سقوط او محافظت کنند و برخی دیگر فریاد زدند: "او را بلند کنید تا گردنش نشکند"، در نهایت در را شکستند و او را نجات دادند.

خبرآنلاین: یک نوزاد یک ساله پس از اینکه پدر و مادرش او را تنها گذاشتند، سرش روی نرده های بالکن آپارتمان طبقه پنجم گیر کرد، همسایه‌ها عملیات نجات را تقسیم کردند، برخی پتو را روی زمین حمل کردند تا از سقوط او محافظت کنند و برخی دیگر فریاد زدند: "او را بلند کنید تا گردنش نشکند"، در نهایت در را شکستند و او را نجات دادند.

لحظات نفسگیر از عملیات نجات نوزاد یک ساله

نظرات


تصویری


ویدئو