جاذبه‌های گردشگری قزاقستان

منبع: دلتا پیام

35

1401/8/29

12:16


جاذبه‌های گردشگری قزاقستان قزاقستان، کشوری واقع در آسیای میانه می باشد. این کشور بعد از فروپاشی شوروی، نهمین کشور بزرگ جهان محسوب می شود. همچنین گفتنی است، نام قزاقستان در کتاب رکورهای گینس به عنوان بزرگترین کشور محصور در خشکی جهان به ثبت رسیده است.در این کلیپ جاذبه‌های گردشگری قزاقستان را می‌توانید ببینید.

جاذبه‌های گردشگری قزاقستان

قزاقستان، کشوری واقع در آسیای میانه می باشد. این کشور بعد از فروپاشی شوروی، نهمین کشور بزرگ جهان محسوب می شود. همچنین گفتنی است، نام قزاقستان در کتاب رکورهای گینس به عنوان بزرگترین کشور محصور در خشکی جهان به ثبت رسیده است.در این کلیپ جاذبه‌های گردشگری قزاقستان را می‌توانید ببینید.

نظرات


تصویری


ویدئو