خلق نقاشی‌های شگفت انگیز با زباله‌های بازیافتی

منبع: برترین ها

11

1401/8/29

18:27


دنیز ساگدیچ هنرمند ترک تبار در اقدامی تحسین برانگیز از زباله های موجود در طبیعت نقاشی های شگفت انگیزی را ساخته است.

خبرآنلاین: دنیز ساگدیچ هنرمند ترک تبار در اقدامی تحسین برانگیز از زباله های موجود در طبیعت نقاشی های شگفت انگیزی را ساخته است.

خلق نقاشی‌های شگفت انگیز با زباله‌های بازیافتی

 

نظرات


تصویری


ویدئو