واکنش تند مداح سرشناس به توئیت حسن عباسی

منبع: برترین ها

5

1401/8/29

19:36


محمدحسین پویانفر به توییت حسن عباسی واکنش نشان داد.

برترین‌ها: محمدحسین پویانفر به توییت حسن عباسی واکنش نشان داد.

واکنش تند مداح سرشناس به توئیت حسن عباسی

محمدحسین پویانفر، مداح سرشناس نوشت:

یا خیانت است یا حماقت محض خدایا شر این افراد از سر ما کم کن!

واکنش تند مداح سرشناس به توئیت حسن عباسی

 

نظرات


تصویری


ویدئو