تصاویر پهپادی از وضعیت مهاباد پس از وقایع اخیر

منبع: برترین ها

6

1401/8/29

20:07


خبرگزاری فارس، تصاویر پهپادی از افراد مسلح در مهاباد را منتشر کرده است.

خبرگزاری فارس، تصاویر پهپادی از افراد مسلح در مهاباد را منتشر کرده است.

تصاویر پهپادی از وضعیت مهاباد پس از وقایع اخیر

 

نظرات


تصویری


ویدئو