ویدئوی خبرگزاری فارس از اتفاقات اخیر در مهاباد

منبع: برترین ها

9

1401/8/29

21:28


خبرگزاری فارس از اتفاقات امروز و دیشب در مهاباد گزارشی منتشر کرده است.

خبرگزاری فارس از اتفاقات امروز و دیشب در مهاباد گزارشی منتشر کرده است.

ویدئوی خبرگزاری فارس از اتفاقات اخیر در مهاباد

نظرات


تصویری


ویدئو