انتقاد تند مجری معروف از تیتر روزنامه کیهان

منبع: برترین ها

18

1401/9/4

16:44


المیرا شریفی مقدم مجری و گوینده خبر در برنامه زنده تلویزیونی انتقاد تندی به تیتر روزنامه های کیهان و شرق کرد.

خبر فوری: المیرا شریفی مقدم مجری و گوینده خبر در برنامه زنده تلویزیونی انتقاد تندی به تیتر روزنامه های کیهان و شرق کرد.

انتقاد تند مجری معروف از تیتر روزنامه کیهان

نظرات


تصویری


ویدئو