روایت خبرگزاری دولت از شایعه فوت جوان نهاوندی

منبع: برترین ها

13

1401/9/4

16:45


خبرگزاری ایرنا، ویدئویی از مصاحبه با جوان نهاوندی که با انتشار عکسی از صحنه تصادف او ادعا شده بود در جوانرود کشته شده را منتشر کرده است.

خبرگزاری ایرنا، ویدئویی از مصاحبه با جوان نهاوندی که با انتشار عکسی از صحنه تصادف او ادعا شده بود در جوانرود کشته شده را منتشر کرده است.

روایت خبرگزاری دولت از شایعه فوت جوان نهاوندی

نظرات


تصویری


ویدئو