گاف عجیب بی‌بی‌سی فارسی روی آنتن زنده

منبع: برترین ها

11

1401/9/4

16:46


خبرآنلاین، ویدئویی منتشر کرده و نوشته است که گوینده و مترجم شبکه بی بی سی فارسی در حین برنامه زنده دچار گاف عجیبی شد.

خبرآنلاین، ویدئویی منتشر کرده و نوشته است که گوینده و مترجم شبکه بی بی سی فارسی در حین برنامه زنده دچار گاف عجیبی شد.

گاف عجیب بی‌بی‌سی فارسی روی آنتن زنده

یکی عوامل این شبکه حین پخش زنده می‌گوید: چقدر زر می‌زنه!

گاف عجیب بی‌بی‌سی فارسی روی آنتن زنده

نظرات


تصویری


ویدئو