تصاویری بامزه از تقابل سنت و مدرنیسم!

منبع: برترین ها

7

1401/9/4

16:46


استاربیس در تگزاس مرکز عملیاتی استارت‌آپ فضایی اسپیس‌ایکس برای ماموریت‌های استارشیپ است.

همشهری آنلاین: استاربیس در تگزاس مرکز عملیاتی استارت‌آپ فضایی اسپیس‌ایکس برای ماموریت‌های استارشیپ است.

تصاویری بامزه از تقابل سنت و مدرنیسم!

حضور در تگزاس برای ایلان ماسک و کارکنان اسپیس‌ایکس بسیار مورد توجه بوده است. نمونه این موضوع را می‌توانید در ویدئوی زیر تماشا فرمایید:

تصاویری بامزه از تقابل سنت و مدرنیسم!

نظرات


تصویری


ویدئو