دو ویدئو کمتر دیده‌شده از کردستان در حوادث اخیر

منبع: برترین ها

13

1401/9/4

16:47


در جریان حوادث اخیر، فرهیختگان ویدئوهایی از کردستان منتشر کرده است.

در جریان حوادث اخیر، فرهیختگان ویدئوهایی از کردستان منتشر کرده است.

دو ویدئو کمتر دیده‌شده از کردستان در حوادث اخیر

دو ویدئو کمتر دیده‌شده از کردستان در حوادث اخیر

نظرات


تصویری


ویدئو