بچه گوریل طرد شده نجات پیدا کرد

منبع: برترین ها

8

1401/9/4

16:49


بچه‌گوریلی که مادر و پدرش او را نپذیرفته بودند توسط کارکنان پارک حیات‌وحش موگو در موگوی استرالیا نجات یدا کرد.

فرارو: بچه‌گوریلی که مادر و پدرش او را نپذیرفته بودند توسط کارکنان پارک حیات‌وحش موگو در موگوی استرالیا نجات یدا کرد.

بچه گوریل طرد شده نجات پیدا کرد

نظرات


تصویری


ویدئو