خفاش‌ها چقدر برای انسان‌ها خطرآفرین‌اند؟

منبع: برترین ها

13

1401/9/4

16:51


ارتباط بین تخریب زیستگاه، تغییرات آب و هوایی و ظهور ویروس‌های جدید هرگز به اندازه دوران همه‌گیری مشهود نبوده است.

خبرآنلاین: ارتباط بین تخریب زیستگاه، تغییرات آب و هوایی و ظهور ویروس‌های جدید هرگز به اندازه دوران همه‌گیری مشهود نبوده است.

 ورود SARS-CoV-۲ و گسترش COVID-۱۹ باعث شد نمایان شود که چگونه فعالیت های انسانی مانند جنگل زدایی می تواند حیوانات وحشی حامل ویروس را به انسان نزدیک کند.

در یک مطالعه جدید، محققان به دنبال ارائه داده‌های بیشتری بودند که طی ۲۵ سال در استرالیا جمع‌آوری شده بود تا ارتباط بین از دست دادن زیستگاه، رفتار حیوانات و سرریز شدن ویروس را نشان دهند.

خفاش‌ها چقدر برای انسان‌ها خطرآفرین‌اند؟

به طور خاص، دانشمندان ویروس Hendra را که از طریق خفاش منتقل می‌شود، بررسی کردند که عمدتاً خفاش‌های میوه (همچنین به عنوان روباه پرنده شناخته می‌شوند) را آلوده می‌کند. این ویروس می تواند از طریق اسب ها به انسان‌ها برسد.

پگی ابی، زیست‌شناس رفتاری از دانشگاه نیو ساوت ولز در استرالیا و همکارانش در مقاله منتشر شده خود می‌نویسند:" تعامل بین تغییر کاربری زمین و آب و هوا در حال حاضر منجر به اقامت مداوم خفاش در مناطق کشاورزی می‌شود، جایی که کمبود دوره‌ای غذا باعث هجوم دوره‌ای آنها می‌شود."

سرریز زئونوز توصیف می‌کند که چگونه ویروس‌ها و سایر عوامل بیماری‌زای موجود در حیوانات می‌توانند به درون انسان جهش کنند، که گاهی اوقات با عواقب مرگباری همراه است. ویروس هندرا یک نمونه است. اچ آی وی، ابولا، هاری و طاعون فهرستی تلخ از سایر بیماری های مشترک بین انسان و دام را تشکیل می دهند.

نظرات


تصویری


ویدئو