ببینید؛ اتفاق باورنکردنی برای نماینده ایران در ژنو

منبع: برترین ها

6

1401/9/4

16:51


خدیجه کریمی،‌ مدیر کل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده جمهوری اسلامی ایران در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که منجر به صدور قطع‌نامه ضد ایرانی شد، نطقش را گم کرد!

خبرآنلاین: خدیجه کریمی،‌ مدیر کل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده جمهوری اسلامی ایران در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که منجر به صدور قطع‌نامه ضد ایرانی شد، نطقش را گم کرد!

ببینید؛ اتفاق باورنکردنی برای نماینده ایران در ژنو

امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده را به تصویب رساند. 

وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نظارت بر اجرای مفاد منشور حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. مقر این شورا در ژنو است.

نظرات


تصویری


ویدئو