واکنش به پیراهن «مهسا امینی» در بازی ایران-ولز

منبع: برترین ها

4

1401/9/4

16:52


پیراهن هوادار معترض به مرگ مهسا امینی، توسط نیروهای امنیتی ضبط شد.

نسیم آنلاین: پیراهن هوادار معترض به مرگ مهسا امینی، توسط نیروهای امنیتی ضبط شد.

واکنش به پیراهن «مهسا امینی» در بازی ایران-ولز

نظرات


تصویری


ویدئو