طبیعت استان یزد شاید گرم و خشک باشد ولی بسیار بکر و زیبا است. این استان به عنوان یکی از مناطق ویژه گردشگری همه ساله میزبان چندین هزار نفر از سراسر دنیا است که علاقمند به فرهنگ و هنر ایران کهن هستند و در عین حال میخواهند مناطقی بسیار زیبا را مشاهده نمایند. کویر دروازه قرآن در شهرستان یزد هر ساله میزبان کسانی است که علاقمند به طبیعت بیابانی بوده و به دنبال آرامش میگردند.