گل دوم ژاپن و تماشاگرانی که به آسمان رسیدند!

منبع: برترین ها

8

1401/9/4

17:11


واکنش جالب و دیدنی تماشاگران بعداز گل دوم ژاپن به آلمان را ببینید.

روزنامه گل: واکنش جالب و دیدنی تماشاگران بعداز گل دوم ژاپن به آلمان را ببینید. 

گل دوم ژاپن و تماشاگرانی که به آسمان رسیدند!

نظرات


تصویری


ویدئو