با اولین گیاه شمشیرزن جهان آشنا شوید!

منبع: برترین ها

9

1401/9/4

17:18


هر روز شاهد انفاقی جدید در دنیای تکنولوژی هستیم. حالا نیز یک طراح در اقدامی عجیب توانسته اولین گیاه شمشیر زن رباتی را خلق کند.

گجت نیوز نوشت: هر روز شاهد انفاقی جدید در دنیای تکنولوژی هستیم. حالا نیز یک طراح در اقدامی عجیب توانسته اولین گیاه شمشیر زن رباتی را خلق کند.

با پیشرفت‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون می‌توان گفت که فناوری به مراحل جذابی رسیده است، مخصوصا وقتی که از اولین گیاه شمشیر زن رباتی جهان می‌شنوید. فردی به نام David Bowen یک بازوی رباتیک را طراحی کرده است که می‌تواند خطرساز باشد. با گجت نیوز همراه باشید تا به جزئیات این گیاه شمشیر زن و نحوه کارکرد آن بپردازیم.

ایده جدید Bowen به گیاه اجازه می‌دهد از طریق یک دست مصنوعی یک شمشیر را در هوا بچرخواند. در این سیستم نویزهای الکتریکی که توسط گیاه فیلودندرون در حالت عادی تولید می‌شوند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به بیانی دیگر سیگنال‌های دریافتی از طریق میکروکنترولرهایی که به برگ‌های گیاه متصل می‌شوند، دریافت خواهند شد و سپس از طریق دستگاهی دیگر، این سیگنال‌ها به حرکت ترجمه می‌شوند.

David Bowen می‌خواست که گیاه در حکم مغز این ربات ظاهر شود. به همین خاطر دست رباتیک را به دیواری در نزدیکی گیاه متصل کرد. در نتیجه سیگنال‌های دریافتی در لحظه به حرکات مختلف تبدیل می‌شوند. البته گیاه شمشیر زن رباتی، اولین تجربه دیوید در این عرصه نیست. او به طور مشخص در زمین ایجاد ارتباط بین سیستم‌های طبیعی و مکانیکی در کارهای خود تخصص دارد.

 با اولین گیاه شمشیرزن جهان آشنا شوید!

نظرات


تصویری