امامزاده سید خلیفه یکی از جاذبه های مذهبی استان زنجان است

منبع: همگردی

7

1401/9/4

18:01


جاذبه ها/ براساس آخرین خبر و گزارش های واصله، امامزاده سید خلیفه یکی از جاذبه های مذهبی استان زنجان است.

آستان امامزاده سید خلیفه گرماب یکی از بناهای دوران قاجاریه است. این بقعه که در سمت جنوبی گرماب بر روی تپه قبرستان قدیمی جا شده، با استفاده از سنگ و گچ نیم پخت ساخته شده و ضخامت دیوارهای آن در حدود 1/10 متر هست. بقعه سید خلیفه دارای پلانی مدور به قطر 5/30 متر بوده که ورودی آن در سمت شمالی بنا استقرار یافته است. در داخل این بنا مدور قدیمی مقبره سید خلیفه قرار دارد که با استفاده از ملات سیمان درست شد. نکته مهم در رابطه با سید خلیفه، این است که ایشان یکی از سادات حسینی صحیح النسب بوده که در گذر زمان به امامزاده شهرت یافته اند.

امامزاده سید خلیفه یکی از جاذبه های مذهبی استان زنجان است

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو