شعارنویسی روی پل تاریخی اصفهان

منبع: برترین ها

1

1401/9/4

18:14


شعارنویسی روی پل تاریخی اصفهان که با واکنش انتقادی مخاطبان شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

چند ثانیه: شعارنویسی روی پل تاریخی اصفهان که با واکنش انتقادی مخاطبان شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

شعارنویسی روی پل تاریخی اصفهان

نظرات


تصویری


ویدئو